O "Kynicích"

  • Názvy tratí
  • Košaři
  • Selská jízda
  • T. G. Masaryk
  • Z Vlastivědy moravské

..........................................................................................

  • Názvy tratí

 

 

Každý národ a kmen od nepaměti znal svůj díl země kde má správcovský vztah. Národy věří, že člověk se rodí do své země, která je pro něho stvořena. Žili s ní, znali a sdíleli ji také naši předkové. Vztah k ní je v plnohodnotném žití stejně důležitý jako vztah ke své společnosti. Tyto dva vztahy tvoří místní ráz – tradice a folklór. Znejme ji i my.

 

Rozdělení a názvy tratí v katastru obce Moravské Knínice

Josef Helán - obecní kronikář - 2003

 

Obyvatelé naší obce se od nepaměti věnovali zemědělství. Věnovali se jak obdělávání polí tak také chovu hospodářského zvířectva.

 

V roce 1524 na sv. Václava uzavřeli pro dobrý a zdravý stav dobytka (aby měl dostatečný výběh) smlouvu o pastvě ve veverských lesích (horách)s pánem na panství veverském Zikmundem z Ludanic.

 V roce 1749 za panování Marie Terezie byl proveden soupis všech pozemků ,,Tereziánská oprava pozemků“( Aby nebyla vrchnost šizena na daních). V té době bylo v obci 7 celolánů, 3 tříčtvrtlány, 14 půllánů a 16 podsedků.

 

V roce 1803 si zemědělci rozšířili svoji základnu, když baron Vilém Mundy dal vysušit panský rybník pod spodními zahradami a plochu rozdělil na 53 dílů – vznikla lokalita ,,Na rybníkách“

 

V roce 1816 pak baron Vilém Mundy rozprodal našim zemědělcům panské kopaniny – část ,,Kopaniny“.